biyjossan.blogg.se

Believe In Yourself!

Stress.

Kategori: Allmänt

Låt oss prata om stress något som påverkar alla, vissa mindre och andra mer. Frågan är bara varför en del påverkas mer och andra mindre? Jag tror att det är mycket som spelar in, jag tror det kan ha att göra med uppväxt. I alla fall att det påverkar, har man levt ett liv med mycket stress men på ett bra sätt så kanske man är van vid stress och därmed även kan hanter den på ett bättre sätt. Har man däremot haft en uppväxt med mycket negativ stress som påverkar både förälder och barn på ett negativt sätt så kanske man har svårare att hanter sin stress. Har man däremot aldrig varit utsatt för stress förrän senare i livet kanske stressen kan bli för mycket.

Stress finns runt omkring oss hela tiden, vi utsätts konstant för stress. Vissa är helt oberörda medan andra kan bli helt förstörda. Stressen kan både ha en positiv och en negativ inverkan. Den positiva genom att man får en kick, man presterar på en högre nivå och kommer dit man vill. Men allt för hög stress under en för lång tid är negativ och rent av skadlig. Stressen kan påverka dig både psykiskt och fysiskt. Den kan ge huvudvärk, ledvärk och andra kroppsliga symptom. Men även psykiska som depressioner, humörsvängningar och nedstämdhet. 

Det är viktigt att hela tiden lyssna på sin kropp, att fundera på om jag är stressad. Jag personligen tycker det är svårt, det är svårt att skilja mellan att vara stressad och att vilja få mycket gjort. Vart går gränsen mellan att viljan blir en stress och att viljan enbart är vilja och något positivt? Jag tror det kan vara svårt att uppmärksamma stressen i tid i vissa fall. Det är lätt att det smyger sig på omedvetet och att du tillslut inte klarar det längre. Men gränsen är hårfin och det viktigaste är att lyssna dig själv. Lyssna på din kropp och hur du mår! 

Believe In Yourself !