biyjossan.blogg.se

Believe In Yourself!

Livet i Stockholm.

Kategori: Allmänt

Jag bara älskar storstadslivet, Stockholm i mitt hjärta precis som de sjunger på allsång. Livet i Stockholm är verkligen underbart och jag trivs som fisken i vattnet. Att uppfylla en dröm och flytta hit, det är verkligen något jag är stolt över. Här uppe finns så mycket möjligheter och så mycket att göra. Det finns så mycket nätverk, föreläsningar, mingel och trevliga människor. Det finns det mesta helt enkelt. 

Kvällen spenderades på en månadscoaching/föreläsning i självkedarskap med nätverket Selfleaders. En otroligt lärorik och givande kväll som startade med en praktisk del där vi först fick reflektera över vårt liv på en skala 0-10 hur nöjda vi var med hälsa, familj/kärlek och med ekonomi/arbete/fritid. Tankeväckande helt klart. Den andra övningen handlade om att göra och vara. Vad vi gjort under månaden som varit bra och vad vi vill göra nästa månad. Men även vart vi varit i våra värderingar och vart vi vill komma.

Hon som sedan föreläste hette Marika och pratade om att "för stt leda andra måste du kunna leda dig själv!" Det är väldigt sant, för vet du inte vart du själv vill och ska och varför så har du svårt att komma dit. Men ännu svårare att leda andra och motivera dem till att komma dit. Det är därför viktigt att stanna upp och reflekter över vad jag vill och varför. 

Samhället idag är väldigt prestationsinriktat och många chefer har svårt att vara både chef och ledare. Det beror på att prestationen i utfört arbete är hög. Därmed drabbas relationen till de anställda och därmed även ledarskapet. Jag tror att det är viktigt att det blir en ändring på det. Det är viktigt att lyssna på alla anställda och försöka göra en så bra situation dom möjligt för alla. För det resulterar i att arbetet utförs på ett ännu bättre sätt då personalen är motiverad. 

Vi började även prata om jämställdhet. Att det klyftan mellan män och kvinnor måste suddas ut. För Marika tror vilket även jag tror, att det bästa jobbet blir när man beblandar dig. När både män och kvinnor kommer med sina åsikter. Men även när kvinnor tar fram sin manliga sida och männen sin kvinnliga. Det är bättre att vi jobbar sida vid sida istället för att männen ska jobba "över" kvinnorna. Det här är lite av allt det intressanta Marika pratade om. Det är ett stort och tankeväckande område men så viktigt och lärorikt. Det väcker tankar, ideer och nyfikenhet.


"Kulturkartan är ett av de mest kända resultaten av World Values Survey. Den är baserad på ett urval frågor ur studien och visar hur olika länder i världen placerar sig utifrån medborgarnas värderingar.

Länderna placeras ut efter sina värden på två axlar. Den undre axeln, x-axeln, mäter synen på livet i en rangordning från ren överlevnad till livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju längre högerut ett land placerar sig, desto viktigare är individens frihet. Den vänstra axeln, y-axeln, mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter hamnar långt ned och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.

Den senaste kartan publicerades 2015 och är baserad på den sjätte omgången mätningar genomförda av WVS mellan hösten 2010 och våren 2014. 61 länder deltog i mätningen där 1200–1500 personer i varje land svarade på frågor om hur man t.ex. ser på familj, arbete, religion, politik, samhälle, vetenskap, trygghet, säkerhet, våld, framtiden."

Källa: http://www.iffs.se/world-values-survey/


Believe In Yourself! 


Kommentera inlägget här: